En verder

 

Presenteren, leidinggeven

Conny is een natuurlijke presentator en dagvoorzitter. Met veel  flair en aandacht vertelt ze verhalen, geeft zij lezingen of kondigt ze sprekers aan. Een zeer goede voorbereiding laat het lijken alsof het vanzelf gaat. Conny blijft altijd  op een humorvolle manier dicht bij zichzelf en weet mensen op die manier te boeien en aan zich te binden. (Caroline Heijer, adviseur onderwijs Probiblio)

Wat was ik blij met de wijze waarop Caroline mij omschrijft. Want dat is precies wat ik wil als dagvoorzitter of presentator! Gewoon de juiste toon zetten, deelnemers verbinden aan de sprekers, sprekers de ruimte bieden die zij verdienen en de rode draad van een bijeenkomst vasthouden.

Bij mij kan het lijken of een bijeenkomst uit gaat lopen. Juist door de aandacht die ik alle betrokkenen wil geven. Maar dat zal onder mijn leiding vrijwel nooit gebeuren. 

Interimmanager

Wie mij kent uit mijn werkzame bestaan, weet dat ik veel ervaring heb als leidinggevende.  Projectleider, leidinggevende van teams en directiefuncties. Ik werkte dan ook zowel op strategisch als op tactisch niveau.  Oprechte aandacht voor de mensen waar ik mee werk, de juiste toon zetten,  verbinden met elkaar en met bedrijfsdoelstellingen  – dat is mijn aanpak. Ennn: altijd gebruik makend van een vleugje humor .  Goed om te weten toch?  

Ter illustratie wat opdrachten uit het verleden:   

  • Workshop voorlezen aan senioren
  • Lezingen en workshops over leesbevordering kinderen met leesproblemen
  • Coaching en projectleiding invoering de Bibliotheek op school
  • Projectleiding opzetten taalhuis in de Bibliotheek
  • Docentschap ROC leesconsulent diverse locaties
  • Projectnotities Invoering Bibliotheek op School
  • Ondersteuning opzetten (educatief) beleid

Wil je weten of ik jouw vraag kan beantwoorden? Schroom niet, maar neem contact met mij op.

Meer reviews? Klik hier